Contact


KUFNER GRUPA d.o.o.
KUFNER GRUPA d.o.o. za savjetovanje Ilica 251, HR – 10000 Zagreb Tel: +385 (0)1 4343555 Fax: +385  (0)1 3697 583 info@kufner-grupa.com www.kufner-grupa.com

OIB broj: 43766894145;Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010021685; Temeljni kapital: 44.014.300,00 kn – uplaćen u cijelosti; Članovi uprave: Slaven Kufner i Krunoslav Molnar; Predsjednik nadzornog odbora: Zlatko Kufner ;IBAN: HR6325030071100065794 Sberbank d.d.

KAMEN SIRAČ d.d.
KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Ilica 251, HR – 10000 Zagreb  Tel: +385 (0)43 442 060 Fax: +385  (0)43 442 063, Voditelj prodaje: Zoran Gubić, E-mail: zoran.gubic@kamen-sirac.hr, gsm: +385  (0)91 1239 070, Tel:+385 (0)43 442 064  info@kamen-sirac.hr,  www.kamen-sirac.hr

OIB broj: 02334326920; Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010001026; Temeljni kapital: 28.371.200,00 kn – uplaćen u cijelosti; Ukupan broj izdanih dionica: 70.928; Direktor: Elvis Vukšić; Prokurist: Silvija Kufner Hopp; Predsjednik nadzornog odbora: Krunoslav Molnar; IBAN: HR2523400091100138471 Privredna Banka Zagreb d.d.

KUMAL S d.o.o.
KUMAL S d.o.o. za proizvodnju i promet građevinskim materijalom , član Kufner grupe, Ilica 251, 10 000 Zagreb,  Hrvatska Tel: +385 (0)1 3694 875 Fax: +385 (0)1 539 2571 i +385 (0)43 442 063, www.kumal.hr

OIB broj: 71549040939; Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010064191; Temeljni kapital: 56.720.000,00 kn – uplaćen u cijelosti; Direktori: Slaven Kufner i Krunoslav Molnar; IBAN: HR2425030071100065817 Sberbank d.d.

[/expand]


Captcha:
6 + 3 =