Promjena sjedišta

Kufner grupa d.o.o. promjenila je sjedište  Kufner grupa d.o.o., Ilica 251, HR-1000  Zagreb.
više