Poslovna grupa “Kamen Sirač”

Bavi se proizvodnjom kamenih materijala za građevinarstvo, betonskim materijalima, a djelatnost se obavlja u sastavu društva Kamen Sirač d.d.

Najvažnije proizvodne grupe:

  • kameni materijali
  • betonski materijali

Kameni materijali

Kameni materijali su prirodni proizvodi različitog kemijskog sastava (vapnenačke stijene, dolomitne stijene) i različitih granulacija (u skladu sa zahtjevima kupaca i odredbama zakonskih normi), a koriste se najviše u građevinarstvu. Prema granulometrijskoj podjeli kameni materijal se razvrstava u dvije skupine proizvoda  komercijalnog naziva „agregat“ i „tucanik“.

Tucanici

Pod komercijalnim nazivom „tucanik“ obično se podrazumijeva kameni materijal vapnenačkog i/ili dolomitnog podrijetla granulacije veće od 31.5 mm. Koristi se u niskogradnji za nasipavanje i izravnavanje terena, za održavanje željezničke infrastrukture, kao drenaža, kod zasipavanje kanala i u sličnim građevinskim radovima, kao i u industriji. Proizvodi se iz vlastitih sirovinskih osnova ležištima dolomita u Siraču.

Agregati

Pod komercijalnim nazivom „agregat“ na tržištu se podrazumijeva kameni materijal vapnenačkog i/ili dolomitnog podrijetla granulacije manje od 31.5 mm koji se koristi u građevinarstvu. Proizvodi se iz vlastitih sirovinskih osnova ležištima dolomita i vapnenca u Siraču.